RESTAURATIE
TRIADD heeft slechts een zestal restauraties "gedaan". Op Curaçao zijn er nog twee plannen ontwikkeld die helaas in die fase zijn blijven steken. De foto's van deze te restaureren ruïnes leken mij voor u niet erg interessant. Overigens kan ik melden dat deze panden nog steeds niet zijn aangepakt (na 12 jaar !).
Aan gevoel voor en kennis over restauratie ontbreekt het TRIADD niet. Restauratie opdrachten zijn gewoon niet ruim voorhanden. You can't win them all !